powrót do strony głównej

   
POZNAŃCZANIE
 
   

-

demografia

-

Niemcy

-

Bambrzy

-

Żydzi

-

znani Poznańczanie

-

spisy mieszkańców

   

  

Istotny napływ ludności niemieckiej do Poznania nastąpił po przyłączeniu Wielkopolski do Prus, wskutek II zaboru (w 1793 roku). Wcześniej oczywiście zdarzali się poznańczycy zza zachodniej granicy, jednak ich obecność nie miała charakteru masowego. Ze względu na daleko idące zasymilowanie się z ludnością polską, celowo nie zaliczam do grona Niemców przybyszów z Bambergu i okolic, którym poświęcam osobny dział.
 

R E K L A M A

[czytaj dalej]

   

  
Pierwszy powszechny spis ludności, który wymienia Niemców jako istotną grupę mieszkańców Poznania, pochodzi z 1816 roku i wskazuje, że przebywało ich wówczas w mieście 1.960, co stanowiło niespełna 11% ogółu mieszkańców. 30 lat później Niemcy stanowili już niemal połowę Poznaniaków (16.800 osób), by w 1867 roku osiągnąć przewagę liczebną nad Polakami.
 
Co ciekawe, a o czym więcej w dziale poświęconym poznańskim Żydom, od połowy XIX wieku, zwłaszcza w czasach bardziej burzliwych, notowano wzrosty liczby mieszkańców pochodzenia niemieckiego, co wynikało z faktu, iż wielu Żydów podawało się wówczas za Niemców.
 
Istotny odpływ ludności niemieckiej nastąpił po powstaniu wielkopolskim i przyłączeniu Poznania do Rzeczypospolitej, nie mniej jednak jej liczba utrzymywała się nadal na stałym poziomie około 6.000 osób. Wraz z końcem II wojny światowej ludność niemiecka znikła z krajobrazu demograficznego Poznania.

  


[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012